Rapport från Kommunfullmäktige – 231128

Flera partier hade svårt att fylla sina platser i Kommunfullmäktiges bänkar i årets sista sammanträde. Troligen var det hårda vädret en stor bidragande faktor för många. En kort dagordning brukar ibland innebära snarare ett ännu längre möte då det finns utrymme för lite större utsvävningar för diskussionsivriga ledamöter. Så blev inte fallet den här dagen utan alla ledamöter kunde skickas hem för snöskottning redan strax efter två. En hel del hann dock avhandlas ändå!

Som vanligt var det interpellationer till olika nämndsordföranden som inledde dagordningen. Lång diskussion blev det kring utskrivningsklara patienter på Skellefteå sjukhus och hur kommunen lyckas med att ta hem de som är medicinskt färdigbehandlade. Den senaste tiden har det varit en tuff situation på sjukhuset med längre tider än vanligt för kommunen att kunna ta hem patienter. Patienter som ska hem kan behöva omfattande anpassningar av stöd från exempelvis hemtjänst, hjälpmedel, eller stöd från rehabilitering för att på ett säkert sätt kunna komma hem till sitt ordinarie boende. Tillgången till personal som kan göra alla de insatserna är den primära orsaken till att människor kan bli kvar längre tid än önskvärt. Det spekulerades friskt från talarstolen om andra anledningar till den tillfälliga topp vi nu ser men utan speciellt mycket som underbyggde dessa gissningar.

Lika lång talarlista blev det då en interpellation kring Socialtjänstens rutiner kopplat till en IVO-granskning som genomförts efter det tragiska våldsdåd som inträffade i kommunen sommaren 2022. Många från talarstolen använde sin talartid till annat än vad interpellationen faktiskt handlade om. Men den fråga där det rådde störst oenighet var huruvida Socialnämnden borde ha tagit eget initiativ att ge ett remissvar på ett betänkande. Det verkade dock inte riktigt finnas full förståelse för vad det betänkandet faktiskt konkret handlar om. Och det viftades bort att faktiskt 31 andra kommuner redan valts ut att svara på remissen. Mycket längre än så kom inte diskussionen.

Fredrik Stenberg hade också fullt upp att debattera den ekonomiska situationen i för- och grundskolorna, vilket han gjorde med den äran. Tillfälle gavs också att understryka vilket obefintligt stöd som finns från nationellt håll med den SD-borgerliga regeringens handlingsoförmåga att bemöta den utveckling vi ser kring kostnadsökningar och personalbrist i norr. Men även den skolpolitik man driver som dränerar kommunerna på resurser till skola och elever.

Beslutsärenden följde på dagordningen och då var det mest rätt snabbt avklarade ärenden. Värt att lägga lite extra fokus på var budget för Skellefteå Stadshuskoncern samt beslut om anskaffande av ny kultur- och biblioteksbuss som vi ser fram emot att den ska komma på plats. Uppgiften som ”bokbussen” gör med att sprida såväl läsning som annan kultur över hela vår kommun är otroligt viktig.

Sist på dagordningen fanns såsom oftast ett antal enkla frågor till ordföranden i nämnder. Det handlade om det gamla spädbarnshemmet i Bergsbyn som Tomas Teglund rapporterade att det idag inte finns några konkreta planer kring. Iosif Karambotis svarade på fråga kring Socialnämndens bidrag till Stadsmissionen och hur de sett ut de senaste åren. Till sist var det Evelina Fahlesson som svarade på hur många anställda inom kommunen som omfattas av nya regler kring försörjning för personer med arbetstillstånd.    

Passar på att önska en god jul från rapporteringen från Kommunfullmäktige som återkommer i februari 2024! Och tack alla partikamrater för ett väl genomfört fullmäktigesammanträde!

/Magnus, Politisk sekreterare

facebook Twitter Email