Lägesrapport: Vallöften – Kultur och Fritid 2

Att se till att fler skyddsvärda naturområden i Skellefteå Kommun verkligen får ett skydd har varit en prioriterad fråga när vi i Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet tagit fram vår politik för mandatperioden 2022-2026.

FN:s globala mål om biologisk mångfald är att 30% av jordens yta ska skyddas. Förra året var andelen skyddad natur i Skellefteå kommun 1,2%. Det visar tydligt behovet att vi ökar vår andel avsevärt.

Skellefteå kommun växer och då är det otroligt viktigt att vi även tar vara på skyddsvärda områden. Samtidigt som vi bygger och utvecklar ska vi också värna och bevara. Biologisk mångfald är viktig för att vi ska ha kvar en variation av naturarter.

Bygg- och miljönämnden har gett samhällsbyggnad uppdraget att utreda och föreslå områdesskydd. I uppdraget har vi pekat ut Mullberget, Getberget och Rösberget som lämpliga platser att skapa skyddade områden. 

Naturen och mångfalden är nycklar för att vi ska kunna fortsätta vara en attraktiv stad att leva i. För att öka människors livskvalité. När vi nu förtätar områden centralt i Skellefteå så är det viktigt att vi börjar stadsnära när vi tittar på områden att skydda.

Vi fortsätter att ta krafttag för att skapa en attraktiv kommun att leva, bo och verka i för alla. Också för många människor att flytta till. För vi ska fortsätta växa, i många år framåt!

facebook Twitter Email