Rapport från Kommunfullmäktige – 231107

Ärenden om försörjningskrav för arbetskraftsinvandring, motion om utbetalning av försörjningsstöd, samarbete med omsorgsprojekt samt en kärnkraftsplan för Skellefteå kommun gav samtliga långa talarlistor och debatter med rätt så högt tonläge. Från Socialdemokraterna är vi nöjda över att det inte inleds något arbete med att möjliggöra kärnkraft i Skellefteå. Sällan har väl en fråga så tydligt illustrerat att det gör skillnad vem som styr i kommunen. En framtid där Skellefteå Kraft fortsätter att sätta kommunen på kartan med förnyelsebar energi, eller en kärnkraftskommun.

Fullmäktiges sammanträde hade knappt ens hunnit börja innan debatten tog fart ordentligt. Ärendet var en interpellation kring nya försörjningskraven för arbetskraftsinvandring. Linnea Öhman från Miljöpartiet ställde frågan till Evelina Fahlesson som svarade för personalnämnden hur kommunen ser på de problem som de nya kraven skapar för kommunen. Företrädare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet beskrev samtliga vilka problem detta kommer att skapa för Skellefteå kommun.

Moderaterna framhöll att man ansåg att Socialdemokraterna hycklar i frågan då även vårt parti drivit frågan nationellt att höja försörjningskravet. Intern debatt inom ett parti tycks obekant för Moderaternas gruppledare. Som socialdemokrat i Skellefteå känns det i alla fall betryggande att veta att våra lokala företrädare, med personalnämndens ordförande Evelina Fahlesson i spetsen, driver frågan om att se över förslaget. Såväl inom vårt eget parti som mot regeringen.

Diskussion blev det också kring programmet för hållbart byggande i trä. Återigen var det Miljöpartiet som lyfte diskussioner då man ville utöka mängden målområden att arbeta mot i programmet. Något som inte övriga partier såg behov av. Felicia Lundmark förklarade på ett förtjänstfullt sätt hur tanken är med programmet och varför fler ändringar inte skulle göra det bättre. Något som sedan också fullmäktige slog fast när man beslutade om att anta programmet enligt Kommunstyrelsens förslag.

Talarlistan blev också lång kring en motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd. Speciellt eftersom den fylldes på igen gång på gång när nya spår uppstod. Undertecknad försökte sitt bästa att redogöra för Socialnämndens svar på motionen som fokuserar på individuella bedömningar från en professionell förvaltning. Där ser vi vår trygghet, inte i fler regler och mer styrning av utbetalningar. Tryggt stöd kom också från partikamrater som exempelvis Iosif Karambotis, Kamel Mnad och Malin Berglund.

Även nästa motion fick jag själv uppgiften att svara på åt Socialnämnden och lite oväntat blev debatten ännu längre! Vad jag själv trodde var rätt givet beslut ifrågasattes väldigt mycket av väldigt många. Ärendet var en motion om att inleda samarbete med ett företag som heter Ung omsorg som verkar ha en bra modell för att försöka locka unga att arbeta inom vård och omsorg. Enigheten var total i talarstolen om att det skulle kunna vara bra och att intentionen med motionen var bra.

Problemet var bara att motionens att-sats pekade ut att kommunen skulle söka samarbete med det namngivna företaget. Ett sådant beslut vore högst olämpligt för kommunfullmäktige att ta. Moderaterna hade försökt hitta en väg runt det genom att yrka på en bredare utredning istället men då det är motionen som behandlas är det också en felaktig hantering. En sådan hantering skulle skapa enorma problem med motionshantering i framtiden. Daniel Ådin bidrog med välkomna förtydliganden kring formalia och principer. Efter en jämn omröstning och många reservationen togs dock beslutet att avslå motionen. Diskussionen lär fortsätta i Socialnämnden, vilket bara är positivt.

Lorents Burman föredrog kommunens delårsrapport och därefter också delårsrapporten från Skellefteå Stadshus AB. Bilden var den som vi vant oss i de senaste åren. Stark ekonomi, gigantiska investering och stora plusresultat, framför allt i Skellefteå Kraft. Kring dessa ärenden blev det inte direkt någon diskussion. Men Lorents hade sitt jobb kvar att göra också. För bakom hörnet lurade en motion om att skapa en kärnkraftsplan för kommunen. Och nu var plötsligt talarlistan evighetslång igen. Moderaterna som lämnat in motionen drev frågan även från talarstolen. Lorents beskrev det hela som vansinnigt och fick nog medhåll från representanter från ett flertal partier. Däribland Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Egentligen var det bara Sverigedemokraterna och Liberalerna som hakade på Moderaternas initiativ att börja förbereda för kärnkraft i kommunen. Kristdemokraterna uttalade en möjlighet kring framtida kärnkraft men ville inte ställa upp på det i dagsläget. Vid omröstningen så lade de ner sina röster.

Dagen avslutades med ett antal frågor som dock avverkades ganska fort då dagen varit lång och även frågeställarna nog kände att orken tröt en smula.

Tack alla partikamrater för ett väl genomfört fullmäktigesammanträde!

/Magnus, Politisk sekreterare

facebook Twitter Email