Utbildningar

Utbilda dig om du vill veta mer…

Sedan i mars 2019 har Skellefteå Arbetarekommun en Studiekommitté och därmed har även studieutbudet ökat.

P.g.a. Coronapandemin kommer utbildningar att ske på digitalbas, de gånger det är möjligt att göra på det sättet. Håll utkik på Facebook och i Nyhetsbrevet för mer information.

Man kan bland annat gå Medlemsutbildning Steg 1 och 2 samt Ledarskapsutbildning Steg 1 och 2, med jämna mellanrum.

facebook Twitter Email