Region

 

Regionråd
Rickard Carstedt richard.carstedt@regionvasterbotten.se
Regionstyrelsen, ledamöter
Rickard Carstedt richard.carstedt@regionvasterbotten.se
Janeth Lundberg janeth.lundberg@regionvasterbotten.se 
Susanne Dufvenberg susanne.dufvenberg@regionvasterbotten.se 
Regionfullmäktige, ordförande
Roger Marklund roger.marklund@regionvasterbotten.se
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, ordförande
Rickard Carstedt richard.carstedt@regionvasterbotten.se
Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamöter
Susanne Dufvenberg susanne.dufvenberg@regionvasterbotten.se
Kenneth Andersson kenneth.andersson@regionvasterbotten.se
Utskott för funktionshinder och samverkan, ordförande
Kenneth Andersson kenneth.andersson@regionvasterbotten.se 
Utskott för primärvård och tandvård, 2:e vice ordförande
Susanne Dufvenberg susanne.dufvenberg@regionvasterbotten.se
Beredning folkhälsa & demokrati i Skellefteå-Norsjöområdet, ordförande
Janeth Lundberg janeth.lundberg@regionvasterbotten.se 
Gemensam måltidsnämnde, 1:e vice ordförande
Janeth Lundberg janeth.lundberg@regionvasterbotten.se 
Skellefteå Museum AB, vice ordförande
Eva Eriksson
Västerbottensteatern, ordförande
Martin Hedqvist
Strukturfondspartnerskapen, vice ordförande
Harriet Classon harriet.classon@skebo.com
Revisionen, vice ordförande
Bert Öhlund
facebook Twitter Email