Bolag och styrelser

Industrihus
Åsa Etelemäki Ordförande asa.etelamaki@ifmetall.se
Skellefteå bostader – Skebo
Harriet Classon Ordföranden harriet.classon@skebo.com
Skelleftebuss
Roger Marklund Ordförande
Skelleftekraft
Fredrik Lundberg Ordförande fredrik.lundberg2@skelleftea.se
Science City
Monica Widman Lundmark Ordförande monica.widman.lundmark@skelleftea.se
SkellefteåStadshus
Lorents Burman Ordförande lorents.burman@skelleftea.se
Skellefteå City Airport
Melinda Hedström Ordförande melinda.hedstrom@skelleftea.se
Visit Skellefteå
Sara Keisu Ordförande Sara.keisu@skelleftea.se 
Stiftelsen Lövångers livräntefond
Maria Granskär Ordförande maria.a.granskar@skelleftea.se
Skellefteå Nödhjälpsstiftelse
Iosif Karambotis Ordförande iosif.karambotis@skelleftea.se
Stiftelsen  Rismyrliden 
Tomas Marklund Ordförande tomas.marklund@skelleftea.se
facebook Twitter Email