Utbildningar

Utbilda dig om du vill veta mer…

Sedan i mars 2019 har Skellefteå Arbetarekommun en Studiekommitté och därmed har även studieutbudet ökat.

MEDLEMSUTBILDNING STEG 1 PÅ DISTANS 27 SEPTEMBER 2020

P.g.a. Coronapandemin kommer utbildningar att ske på digitalbas, de gånger det är möjligt att göra på det sättet. Håll utkik på Facebook och i Nyhetsbrevet för mer information.

Man kan bland annat gå Medlemsutbildning Steg 1 och 2 samt Ledarskapsutbildning Steg 1 och 2, med jämna mellanrum.

facebook Twitter Email