Region

 

Regionstyrelsen
Rickard Carstedt Ledamot rickard.carstedt@regionvasterbotten.se  
Janeth Lundberg Ledamot janeth.lundberg@regionvasterbotten.se 
Susanne Dufvenberg Ledamot susanne.dufvenberg@regionvasterbotten.se 
Regionfullmäktige
Roger Marklund Ordförande roger.marklund@regionvasterbotten.se
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Susanne Dufvenberg Ledamot susanne.dufvenberg@regionvasterbotten.se
Kenneth Andersson Ledamot kenneth.andersson@regionvasterbotten.se
Utskott för funktionshinder och samverkan
Kenneth Andersson Ordförande kenneth.andersson@regionvasterbotten.se 
Utskott för primärvård och tandvård
Susanne Dufvenberg 2:e vice ordförande susanne.dufvenberg@regionvasterbotten.se
Kollektivtrafikutskottet
Rickard Carstedt Ordföranden rickard.carstedt@regionvasterbotten.se 
Beredning folkhälsa & demokrati i Skellefteå-Norsjöområdet
Janeth Lundberg Ordförande janeth.lundberg@regionvasterbotten.se 
Gemensam måltidsnämnde
Janeth Lundberg 1:e vice ordförande janeth.lundberg@regionvasterbotten.se 
Skellefteå Museum AB
Eva Eriksson Vice ordförande
Västerbottensteatern
Martin Hedqvist Ordförande
Strukturfondspartnerskapen 
Harriet Classon Vice Ordförande harriet.classon@skebo.com
Revisionen
Bert Öhlund Vice ordförande
facebook Twitter Email