Skellefteå Arbetarekommuns årsmöte 2021

Skellefteå Arbetarekommun håller årsmöte 22 mars. I dagsläget kan vi inte bestämma om det sker via Zoom eller på plats - vi kommer följa de råd Folkhälsomyndigheten har vid tillfället!

Dokument

Fler dokument kommer närmare mötet.

facebook Twitter Email